HAGL chọn một ”thuốc thử” liều cao để đánh giá lực lượng chuẩn bị cho giai đoạn 2 V-league

Trong thời gian các câu lạc bộ tại V-League tạm nghỉ do đang trong giai đoạn chuyển giao giữa 2 giai đoạn và cũng như tình hình của dịch Covid-19. … Đọc Thêm